top of page
Rezervace kurzu
Děkuji za Váš zájem kurz Od Růženky. Aby byly všechny náležitosti splněny, prosím o přečtení následujících informací a posléze vyplnění formuláře níže. Tím dáváte najevo, že máte o kurz závazný zájem.
Platba
Zatím máte místo jen rezervované, prosíme o platbu kurzu předem. Na základě rezervace vám zašleme pokyny k platbě, úhradu proveďte do 5 dní od doručení platebních pokynů.  Po úhradě je rezervace platná a zašleme vám daňový doklad a další informace.
Chcete-li provést platbu ihned, můžete. Číslo účtu je 530200309/0800, variabilní symbol 999, do textu pro příjemce napište svoje jméno, tel číslo a vybraný kurz a termín.


Zrušení
Při zrušení  nejpozději 7 dní předem vracíme kurzovné v plné výši. Nejpozději 3 dny předem pak polovinu z částky. Pozdější zrušení už bohužel nemůže být bráno v potaz, avšak můžeme vám nabídnout náhradní termín.
Kurz může být zrušen i pořadatelem, především ze zdravotních důvodů nebo při nenaplnění minimálního počtu osob. V takovém případě vám nabídneme náhradní termín kurzu nebo navrácení peněz.

Děkujeme za odeslání!

bottom of page